Speltakken

Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen. Naast een leeftijdscategorie, geeft het ook aan of jongens en meisjes gescheiden of samen in een groep activiteiten ondernemen, en – met name bij de jongere speltakken (tot 11 jaar) – vanuit welke fantasiewereld het thema gebruikt wordt om de activiteiten voor kinderen aan te koppelen. Bij de jongere speltakken verbeeldt de leiding één van de themafiguren uit het betreffende verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel.

Aan de naam van sommige speltakken kan ook ontleend worden dat het hier geen landscouting, maar waterscouting (dolfijnen, zeeverkenners, Matrozen ter Wilde Vaart en loodsen) of luchtscouting (luchtscouts en astronauten) betreft.

De leeftijdscategorieën van de speltakken overlappen elkaar, omdat het in Scouting gebruikelijk is uit te gaan van het ontwikkelingsstadium van het kind, vandaar dat er ruime leeftijdscategorieën zijn en er dus geen strikte leeftijdsgrens wordt aanhouden. De precieze naamgeving en leeftijdscategorieën niet echt consequent binnen de verschillende scoutinggroepen in Nederland. De namen van speltakken en de daarbij horende inhoud worden door Scouting Nederland nog wel eens aangepast, terwijl de scoutinggroepen in het land vaak liever de naam, spelmethode en leeftijdscategorie aanhouden van hetgeen waar ze intussen aan gewend zijn.