Lid worden

Lidmaatschap en Contributie
De contributie per halfjaar voor de groepen is:
Welpen  € 50,00
Scouts  € 52.50
Explorers  € 52,50

Kampgeld € 90,00

De contributies worden automatisch geïnd op 15 april en 15 oktober. Het kampgeld wordt op 14 juni geïnd.Een aspirant lid kan eerst drie keer komen meedraaien om te kijken wat Scouting precies inhoudt en of het iets voor hem/haar is. Daarna krijgt hij/zij een inschrijfformulier mee naar huis dat ingevuld bij de leiding ingeleverd moet worden. 
Alle leden worden iedere week op tijd en in uniform bij de groep verwacht. Omdat de activiteiten niet altijd bij Den donk plaatsvinden, vragen we de leden om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Afwezigheid altijd melden bij de staf. 
Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd gebeuren bij de leiding van de groep en bij Koen Swinkels (ledenadministratie). Bij het beëindigen van het lidmaatschap gedurende het seizoen, stopt de contributie met ingang van het volgende half jaar.

klik hier om informatie over het lidmaatschap te downloaden.
klik hier om het inschijfformulier te downloaden.
klik hier om het gezondheidsformulier te downloaden.
klik hier om het privacybeleid te downloaden
klik hier om het informatieboekje 2022-2023 te downloaden.
Uniformen

Elke groep heeft zijn eigen uniform. Er bestaat een mogelijkheid om de uniformen via Elly van Zon te kopen. Meestal heeft Elly tweede-hands kleding, die tegen gereduceerde prijzen te koop zijn. Om dit goed te kunnen laten verlopen dienen uniformen, die te klein of overbodig zijn, zo spoedig mogelijk bij Elly ingeleverd te worden. Wanneer u voor uw kind een ander uniform nodig heeft, geef dat dan tijdig door. Elly is als volgt te bereiken:

Elly van Zon tel. 013-5131935